Guide til lodsejere

Hvert fortidsminde er et uerstatteligt minde om vores fælles fortid. Læs her om de regler der gælder for dig hvis der ligger et fortidsminde på din jord og om hvordan du søger tilskud til pleje af dem

Selvom de overgroede fortidsminder måske ikke syner af meget, så indeholder de væsentlige informationer om tidligere tiders liv. Nede i jorden findes brikker af det samlede puslespil, som er med til at fortælle historien om fortiden.

Også gravhøjenes og voldstedernes placering i landskabet spiller en væsentlig rolle for forståelsen af monumenterne og historien. Fortidsminderne er ofte lagt på bestemte steder i landskabet. Det er derfor vigtigt, at tage vare på de fortidsminder og mindesmærker, som tidligere generationer har efterladt til vor tid.

Træernes rødder ødelægger fortidsminderne
Buske og krat på fortidsminderne skjuler gravhøjenes og voldstedernes konturer i landskabet, mens træernes rødder graver sig ned og ødelægger fortidsminderne. Efterårets storme får træerne på fortidsminderne til at vælte og dermed destrueres værdifulde og uerstattelige oplysninger om gravhøjene, stendysserne og middelalderruinerne.

Når først et træ er væltet, jorden væltet op og fortidsmindet er blevet ødelagt, kan man kun udbedre skaderne, men ikke erstatte de destruerede oplysninger. Det er derfor vigtig at tage hånd om fortidsminderne i tide, og sikre at de er i en forsvarlig tilstand.

Søg tilskud
Der findes en række forskellige muligheder for at søge tilskud til pleje og friluftsfaciliteter (såsom skilte, borde, bænke og trampestier) ved fortidsminderne. Klik på link'sene herunder og læs mere om de regler der gælder for dig hvis du er landmand/lodsejer og der ligger fortidsminder på din jord.

 

Guide til lodsejere

Læs om hvordan du plejer dit fortidsminde. 

1001 fortællinger om Danmark

På oplevelsessitet "1001 fortællinger om Danmark" kan du læse mere om landets fortidsminder og selv bidrage med historier.

Pleje og tilskud

Læs om hvordan du plejer dit fortidsminde.